Previous Image
Next Image

info heading

info content

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUỐC TẾ

Liên hệ:

 

18 Bis/3D Nguyen Thi Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM, Việt Nam

 

ĐT: +84 28 3824 6650 (Liên hệ )

Fax: +84 28 3824 6652